Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Cường Thịnh

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-tranyen-th-thcscuongthinh@edu.viettel.vn